APA WIN

APA WIN

Thương hiệu: Mục:
Liên Hệ

Liên hệ tới hotline 024 66867068 để được tư vấn thêm

KHỬ NHANH KHÍ ĐỘC - PHÂN HỦY MÙN BÃ HỮU CƠ TẠO MÔI TRƯỜNG THUẬN LỢI CHO TÔM, CÁ PHÁT TRIỂN

Mô tả chi tiết sản phẩm


THÀNH PHẦN

Bacillus subtilis ........................................................................................... 1 x 108 CFU/ kg

Lactobacillus acidophilus ............................................................................ 1 x 108 CFU/ kg

Cellulase ................................................................................................................. 3.000 UI

Chất đệm vừa  đủ ......................................................................................................... 1 kg

CÔNG DỤNG

- Cung  cấp  vi sinh vật và enzyme có lợi giúp phân  hủy mùn bã hữu  cơ,  tạo môi trường sống  sạch và ổn định cho tôm, cá phát triển.

- Làm sạch đáy ao, loại trừ NH3, H2S, NO2,..., tăng  lượng oxy hòa  tan, cân  bằng  hệ sinh thái trong ao, ổn định màu nước, ngăn  chặn  hiện tượng tôm, cá nổi đầu.

CÁCH SỬ  DỤNG

- Sử  dụng  định kỳ: 500 g/ 6.000  - 8.000  m3  nước. Định kỳ 5 - 7 ngày/  lần, trong suốt  quá trình nuôi.

- Trường hợp  ao bị ô nhiễm nặng:  500 g/ 3.000  - 5.000  m3  nước.

- Tùy vào môi trường ao nuôi, sử dụng liều cho phù hợp.

AMOXICOL 50
AMOXICOL 50

Giá:Liên Hệ

DOXYFLOR
DOXYFLOR

Giá:Liên Hệ

 DIPYJECT
DIPYJECT

Giá:Liên Hệ

ĐIỆN GIẢI – ANV
ĐIỆN GIẢI – ANV

Giá:Liên Hệ

LACTIZYM 2000
LACTIZYM 2000

Giá:Liên Hệ

PIG – MILK
PIG – MILK

Giá:Liên Hệ

TOLTRAZU
TOLTRAZU

Giá:Liên Hệ

TRICOLI
TRICOLI

Giá:Liên Hệ

024 66867068