APA WIN

APA WIN

KHỬ NHANH KHÍ ĐỘC - PHÂN HỦY MÙN BÃ HỮU CƠ TẠO MÔI TRƯỜNG THUẬN LỢI CHO TÔM, CÁ PHÁT TRIỂN


THÀNH PHẦN

Bacillus subtilis ........................................................................................... 1 x 108 CFU/ kg

Lactobacillus acidophilus ............................................................................ 1 x 108 CFU/ kg

Cellulase ................................................................................................................. 3.000 UI

Chất đệm vừa  đủ ......................................................................................................... 1 kg

CÔNG DỤNG

- Cung  cấp  vi sinh vật và enzyme có lợi giúp phân  hủy mùn bã hữu  cơ,  tạo môi trường sống  sạch và ổn định cho tôm, cá phát triển.

- Làm sạch đáy ao, loại trừ NH3, H2S, NO2,..., tăng  lượng oxy hòa  tan, cân  bằng  hệ sinh thái trong ao, ổn định màu nước, ngăn  chặn  hiện tượng tôm, cá nổi đầu.

CÁCH SỬ  DỤNG

- Sử  dụng  định kỳ: 500 g/ 6.000  - 8.000  m3  nước. Định kỳ 5 - 7 ngày/  lần, trong suốt  quá trình nuôi.

- Trường hợp  ao bị ô nhiễm nặng:  500 g/ 3.000  - 5.000  m3  nước.

- Tùy vào môi trường ao nuôi, sử dụng liều cho phù hợp.

Các sản phẩm liên quan

APA YUCCA VIP 1

HẤP THỤ KHÍ ĐỘC, PHÂN HỦY NHANH CHẤT THẢI TẠO MÔI TRƯỜNG TRONG SẠCH, GIÚP TÔM PHÁT TRIỂN TỐT

APA N 900

DIỆT NHANH VI KHUẨN GÂY BỆNH XUẤT HUYẾT, THỐI ĐUÔI, TUỘT NHỚT

APA NO2 BZT

VI SINH XỬ LÝ NHANH CHÓNG NO2, NH3 KHỐNG CHẾ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA TẢO ĐỘC TẠO MÀU NƯỚC ĐẸP

APA LS 600H

DIỆT KHUẨN AO NUÔI, SÁT TRÙNG DỤNG CỤ