GENTAMOX INJ

GENTAMOX INJ

ĐẶC TRỊ TỤ HUYẾT TRÙNG, VIÊM VÚ, VIÊM TỬ CUNG VIÊM PHỔI, MÀNG PHỔI


MÔ TẢ SẢN PHẨM
 

THÀNH PHẦN: 1ml chứa

Amoxycillin trihydrat ............................................... 150 mg
Gentamycin cơ sở ............................................... ............. 40 mg

CHỈ ĐỊNH:

  • Gia súc: tiêu hóa, hô hấp và nhiễm trùng vú do vi khuẩn nhạy cảm với sự kết hợp của amoxicillin và gentamicin, chẳng hạn như viêm phổi, tiêu chảy, viêm ruột do vi khuẩn, viêm vú, metritis và áp xe da.
  • Lợn: nhiễm trùng đường hô hấp và tiêu hóa do vi khuẩn nhạy cảm với sự kết hợp của amoxicillin và gentamicin, chẳng hạn như viêm phổi, Colibacillosis, tiêu chảy, viêm ruột do vi khuẩn và viêm vú  - metritis - agalactia hội chứng (MMA).

Cách dùng:  Đối với tiêm bắp. Liều chung là 1 ml mỗi 10 kg trọng lượng cơ thể mỗi ngày trong 3 ngày.

  • Gia súc: 5 - 10 ml mỗi vật mỗi ngày, 1-5 ml / con vật trẻ mỗi ngày.
  • Trâu, bò: 30 - 40 ml mỗi vật mỗi ngày, 10 - 15ml / bê mỗi ngày.
  • Ngựa: 30 - 50 ml mỗi vật mỗi ngày, 5 - 15ml / con ngựa mỗi ngày.

Chống chỉ định:

  • Không sử dụng cho động vật quá nhạy cảm với bất kỳ thành phần.
  • Không dùng cho động vật với một gan bị suy giảm nghiêm trọng và / hoặc chức năng thận.

thời gian thu hồi:

  • Thịt: 30 ngày
  • Sữa: 02 ngày

 

Các sản phẩm liên quan

MAXFLOX

ĐẶC TRỊ VIÊM VÚ, VIÊM TỬ CUNG , TIÊU CHẢY DO ECOLI

FTIFUR-LA

ĐẶC TRỊ VIÊM PHỔI, MÀNG PHỔI