Sản Phẩm Điều Trị

AXISTO( Nhũ Dầu)

ĐẶC TRỊ XUẤT HUYẾT, NHIỄM TRÙNG MÁU

APA COMAX( Hỗn dịch)

ĐẶC TRỊ ĐỐM ĐỎ, XUẤT HUYẾT NHIỄM TRÙNG MÁU

APA COTRIM 48( Hỗn Dịch)

ĐẶC TRỊ ĐỐM ĐỎ, XUẤT HUYẾT, NHIỄM TRÙNG MÁU

APA DOXYL 40

ĐẶC TRỊ BỆNH NHIỄM TRÙNG TOÀN THÂN GAN THẬN MỦ, XUẤT HUYẾT, CHƯỚNG HƠI

APA COLISTAM

ĐẶC TRỊ NHIỄM TRÙNG TOÀN THÂN XUẤT HUYẾT, PHÙ ĐẦU, GAN THẬN MỦ

APA ERY

ĐẶC TRỊ GAN THẬN MỦ