Sản Phẩm Điều Trị

APA AZIN

APA AZIN

Giá:Liên Hệ

ĐẶC TRỊ VI BÀO TỬ TRÙNG

APA SULIM

APA SULIM

Giá:Liên Hệ

ĐẶC TRỊ ĐỐM ĐỎ, XUẤT HUYẾT, NHIỄM TRÙNG MÁU

APA PENTAX

APA PENTAX

Giá:Liên Hệ

XỔ NỘI NGOẠI KÝ SINH TRÙNG

APA LEVO

APA LEVO

Giá:Liên Hệ

ĐẶC TRỊ GAN THẬN MỦ, XUẤT HUYẾT ĐỐM ĐỎ, NHIỄM TRÙNG MÁU

APA GENTA PRO

APA GENTA PRO

Giá:Liên Hệ

ĐẶC TRỊ GAN THẬN MỦ, LỞ LOÉT ĐỐM ĐỎ, THỐI VÂY, XUẤT HUYẾT MANG

APA FLOFE 40

APA FLOFE 40

Giá:Liên Hệ

ĐẶC TRỊ NHIỄM KHUẨN ĐƯỜNG RUỘT, GAN THẬN MỦ

APA ERY

APA ERY

Giá:Liên Hệ

ĐẶC TRỊ GAN THẬN MỦ

APA EBOM

APA EBOM

Giá:Liên Hệ

TRỊ BỆNH NỔ MẮT CÁ, VIÊM RUỘT, XUẤT HUYẾT

APA COLISTAM

APA COLISTAM

Giá:Liên Hệ

ĐẶC TRỊ NHIỄM TRÙNG TOÀN THÂN XUẤT HUYẾT, PHÙ ĐẦU, GAN THẬN MỦ

APA COTRIM 48( Hỗn Dịch)

APA COTRIM 48( Hỗn Dịch)

Giá:Liên Hệ

ĐẶC TRỊ ĐỐM ĐỎ, XUẤT HUYẾT, NHIỄM TRÙNG MÁU

APA DOXYL 40

APA DOXYL 40

Giá:Liên Hệ

ĐẶC TRỊ BỆNH NHIỄM TRÙNG TOÀN THÂN GAN THẬN MỦ, XUẤT HUYẾT, CHƯỚNG HƠI

APA DOXYL 10

APA DOXYL 10

Giá:Liên Hệ

ĐẶC TRỊ GAN THẬN MỦ, HOẠI TỬ GAN

Trang 1/2. Tổng số 14 mục