Sản Phẩm Dinh Dưỡng

APA MEN S

NGĂN NGỪA CÁC BỆNH VỀ ĐƯỜNG RUỘT

APA MAX

CHỐNG STRESS, TĂNG SỨC ĐỀ KHÁNG KÍCH THÍCH BẮT MỒI, GIẢM FCR

APA LIVERBEST

GIẢI ĐỘC GAN, NGĂN NGỪA CÁC BỆNH VỀ GAN

APA LACTO F

BỔ SUNG DINH DƯỠNG, GIÚP DỄ TIÊU HÓA VÀ PHÁT TRIỂN NHANH, HẤP THU THỨC ĂN NHANH PHÒNG NGỪA HIỆU QUẢ BỆNH ĐƯỜNG RUỘT

APA HEPAGLUCAL

TĂNG ĐỀ KHÁNG, KÍCH THÍCH TÔM, CÁ TĂNG TRƯỞNG NHANH

APA BIG ONE( Hỗn Dịch)

KHỬ ĐỘC TỐ, KHỬ KIM LOẠI NẶNG, GIẢM ĐỘ NHỚT NƯỚC LÀM SẠCH MÔI TRƯỜNG AO NUÔI