Sản Phẩm Dinh Dưỡng Bổ Xung

PIG – MILK

GIÚP HEO CON TẬP ĂN , HEO NÁI TIẾT SỮA NHIỀU HÒA TAN TRONG NƯỚC , MÙI VỊ NHƯ SỮA MẸ

LACTIZYM 2000

KÍCH THÍCH TIÊU HÓA , PHÒNG NGỪA TIÊU CHẢY , GIẢM MÙI HÔI CHUỒNG TRẠI

ĐIỆN GIẢI – ANV

CHẤT ĐIỆN GIẢI HÒAN TOÀN TRONG NƯỚC