Sản Phẩm Dung Dịch Tiêm

ANBUSAL

ANBUSAL

Giá:Liên Hệ

KÍCH THÍCH TRAO ĐỔI CHẤT CHỐNG CÒI XƯƠNG, CHẬM LỚN, BẠI LIỆT SAU KHI SINH

GLUCO KC

GLUCO KC

Giá:Liên Hệ

HỒI SỨC, HẠ SỐT, TIÊU VIÊM

TULAVET

TULAVET

Giá:Liên Hệ

ĐẶC TRỊ CÁC BỆNH ĐƯỜNG HÔ HẤP

DOF-SONE

DOF-SONE

Giá:Liên Hệ

ĐẶC TRỊ THƯƠNG HÀN VIÊM PHỔI, SỐT BỎ ĂN KHÔNG RÕ NGUYÊN NHÂN

TYLANVET

TYLANVET

Giá:Liên Hệ

ĐẶC TRỊ SUYỄN HEO, VIÊM PHỔI, CRD

SEPTRYL

SEPTRYL

Giá:Liên Hệ

ĐẶC TRỊ TIÊU CHẢY, THƯƠNG HÀN