Sản Phẩm Dung Dịch Tiêm

SEPTRYL

ĐẶC TRỊ TIÊU CHẢY, THƯƠNG HÀN

DOF-SONE

ĐẶC TRỊ THƯƠNG HÀN VIÊM PHỔI, SỐT BỎ ĂN KHÔNG RÕ NGUYÊN NHÂN

TYLANVET

ĐẶC TRỊ SUYỄN HEO, VIÊM PHỔI, CRD

ANBUSAL

KÍCH THÍCH TRAO ĐỔI CHẤT CHỐNG CÒI XƯƠNG, CHẬM LỚN, BẠI LIỆT SAU KHI SINH

GLUCO KC

HỒI SỨC, HẠ SỐT, TIÊU VIÊM

TULAVET

ĐẶC TRỊ CÁC BỆNH ĐƯỜNG HÔ HẤP