Sản Phẩm Hỗn Dịch Tiêm

GENTAMOX INJ

GENTAMOX INJ

Giá:Liên Hệ

ĐẶC TRỊ TỤ HUYẾT TRÙNG, VIÊM VÚ, VIÊM TỬ CUNG VIÊM PHỔI, MÀNG PHỔI

MAXFLOX

MAXFLOX

Giá:Liên Hệ

ĐẶC TRỊ VIÊM VÚ, VIÊM TỬ CUNG , TIÊU CHẢY DO ECOLI

FTIFUR-LA

FTIFUR-LA

Giá:Liên Hệ

ĐẶC TRỊ VIÊM PHỔI, MÀNG PHỔI