Sản Phẩm Thuốc Bột

FLORFEN

FLORFEN

Giá:Liên Hệ

ĐẶC TRỊ BẠCH LỴ , TIÊU CHẢY, THƯƠNG HÀN, VIÊM PHỔI, DÍNH SƯỜN

AMPISUL

AMPISUL

Giá:Liên Hệ

ĐẶC TRỊ TIÊU CHẢY, PHÂN TRẮNG, PHÂN XANH, TỤ HUYẾT TRÙNG, VIÊM RUỘT HOẠI TỬ, BỆNH THƯƠNG HÀN

COLIMAX-S

COLIMAX-S

Giá:Liên Hệ

ĐIỀU TRỊ TIÊU CHẢY, VIÊM DẠ DÀY, VIÊM RUỘT, E.COLI, BẠCH LỴ, THƯƠNG HÀN

AMOXICOL

AMOXICOL

Giá:Liên Hệ

ĐẶC TRỊ TIÊU CHAY E.COLI, PHÂN XANH, PHÂN TRẮNG, PHÂN VÀNG NHỚT

BERIN – S

BERIN – S

Giá:Liên Hệ

ĐẶC TRỊ TIÊU CHẢY CẤP TÍNH, VIÊM RUỘT, ĐẦY HƠI, ĂN KHÔNG TIÊU, E.COLI

PARADOL

PARADOL

Giá:Liên Hệ

ĐẶC TRỊ CẢM CÚM , GIẢM ĐAU, HẠ SỐT, TRONG CÁC BỆNH TRUYỀN NHIỄM

DOX - TYLO

DOX - TYLO

Giá:Liên Hệ

ĐẶC TRỊ HEN GÀ, KHẸC VỊT, XUYỄN HEO