Sản Phẩm Thuốc Bột

DOX - TYLO

ĐẶC TRỊ HEN GÀ, KHẸC VỊT, XUYỄN HEO

AMPISUL

ĐẶC TRỊ TIÊU CHẢY, PHÂN TRẮNG, PHÂN XANH, TỤ HUYẾT TRÙNG, VIÊM RUỘT HOẠI TỬ, BỆNH THƯƠNG HÀN

COLIMAX-S

ĐIỀU TRỊ TIÊU CHẢY, VIÊM DẠ DÀY, VIÊM RUỘT, E.COLI, BẠCH LỴ, THƯƠNG HÀN

FLORFEN

ĐẶC TRỊ BẠCH LỴ , TIÊU CHẢY, THƯƠNG HÀN, VIÊM PHỔI, DÍNH SƯỜN

AMOXICOL

ĐẶC TRỊ TIÊU CHAY E.COLI, PHÂN XANH, PHÂN TRẮNG, PHÂN VÀNG NHỚT

BERIN – S

ĐẶC TRỊ TIÊU CHẢY CẤP TÍNH, VIÊM RUỘT, ĐẦY HƠI, ĂN KHÔNG TIÊU, E.COLI