Thú Y

PIG – MILK

GIÚP HEO CON TẬP ĂN , HEO NÁI TIẾT SỮA NHIỀU HÒA TAN TRONG NƯỚC , MÙI VỊ NHƯ SỮA MẸ

TRICOLI

ĐẶC TRỊ TIÊU CHẢY

DOX - TYLO

ĐẶC TRỊ HEN GÀ, KHẸC VỊT, XUYỄN HEO

GENTAMOX INJ

ĐẶC TRỊ TỤ HUYẾT TRÙNG, VIÊM VÚ, VIÊM TỬ CUNG VIÊM PHỔI, MÀNG PHỔI

SEPTRYL

ĐẶC TRỊ TIÊU CHẢY, THƯƠNG HÀN

LACTIZYM 2000

KÍCH THÍCH TIÊU HÓA , PHÒNG NGỪA TIÊU CHẢY , GIẢM MÙI HÔI CHUỒNG TRẠI