Thú Y

TOLTRAZU

PHÒNG VÀ ĐIỀU TRỊ BỆNH CẦU TRÙNG TRÊN HEO CON , BÊ, NGHÉ

AMPISUL

ĐẶC TRỊ TIÊU CHẢY, PHÂN TRẮNG, PHÂN XANH, TỤ HUYẾT TRÙNG, VIÊM RUỘT HOẠI TỬ, BỆNH THƯƠNG HÀN

MAXFLOX

ĐẶC TRỊ VIÊM VÚ, VIÊM TỬ CUNG , TIÊU CHẢY DO ECOLI

DOF-SONE

ĐẶC TRỊ THƯƠNG HÀN VIÊM PHỔI, SỐT BỎ ĂN KHÔNG RÕ NGUYÊN NHÂN

ĐIỆN GIẢI – ANV

CHẤT ĐIỆN GIẢI HÒAN TOÀN TRONG NƯỚC

COLIMAX-S

ĐIỀU TRỊ TIÊU CHẢY, VIÊM DẠ DÀY, VIÊM RUỘT, E.COLI, BẠCH LỴ, THƯƠNG HÀN