Thú Y

FTIFUR-LA

ĐẶC TRỊ VIÊM PHỔI, MÀNG PHỔI

TYLANVET

ĐẶC TRỊ SUYỄN HEO, VIÊM PHỔI, CRD

FLORFEN

ĐẶC TRỊ BẠCH LỴ , TIÊU CHẢY, THƯƠNG HÀN, VIÊM PHỔI, DÍNH SƯỜN

ANBUSAL

KÍCH THÍCH TRAO ĐỔI CHẤT CHỐNG CÒI XƯƠNG, CHẬM LỚN, BẠI LIỆT SAU KHI SINH

AMOXICOL

ĐẶC TRỊ TIÊU CHAY E.COLI, PHÂN XANH, PHÂN TRẮNG, PHÂN VÀNG NHỚT

GLUCO KC

HỒI SỨC, HẠ SỐT, TIÊU VIÊM