Thú Y

BERIN – S

ĐẶC TRỊ TIÊU CHẢY CẤP TÍNH, VIÊM RUỘT, ĐẦY HƠI, ĂN KHÔNG TIÊU, E.COLI

TULAVET

ĐẶC TRỊ CÁC BỆNH ĐƯỜNG HÔ HẤP

PARADOL

ĐẶC TRỊ CẢM CÚM , GIẢM ĐAU, HẠ SỐT, TRONG CÁC BỆNH TRUYỀN NHIỄM