Thủy Sản

Bao gồm các chế phẩm sử dụng trong nuôi trồng thủy sản với mục đích xử lý, làm sạch môi trường ao nuôi; điều trị và hỗ trợ điều trị các bệnh thường gặp trên tôm, cá; kích thích tôm, cá ăn nhiều, lớn nhanh…

APA MEN S

APA MEN S

Giá:Liên Hệ

NGĂN NGỪA CÁC BỆNH VỀ ĐƯỜNG RUỘT

APA MAX

APA MAX

Giá:Liên Hệ

CHỐNG STRESS, TĂNG SỨC ĐỀ KHÁNG KÍCH THÍCH BẮT MỒI, GIẢM FCR

APA LIVERBEST

APA LIVERBEST

Giá:Liên Hệ

GIẢI ĐỘC GAN, NGĂN NGỪA CÁC BỆNH VỀ GAN

APA LACTO F

APA LACTO F

Giá:Liên Hệ

BỔ SUNG DINH DƯỠNG, GIÚP DỄ TIÊU HÓA VÀ PHÁT TRIỂN NHANH, HẤP THU THỨC ĂN NHANH PHÒNG NGỪA HIỆU QUẢ BỆNH ĐƯỜNG RUỘT

APA HEPAGLUCAL

APA HEPAGLUCAL

Giá:Liên Hệ

TĂNG ĐỀ KHÁNG, KÍCH THÍCH TÔM, CÁ TĂNG TRƯỞNG NHANH

APA YUCCA VIP 1

APA YUCCA VIP 1

Giá:Liên Hệ

HẤP THỤ KHÍ ĐỘC, PHÂN HỦY NHANH CHẤT THẢI TẠO MÔI TRƯỜNG TRONG SẠCH, GIÚP TÔM PHÁT TRIỂN TỐT

APA WIN

APA WIN

Giá:Liên Hệ

KHỬ NHANH KHÍ ĐỘC - PHÂN HỦY MÙN BÃ HỮU CƠ TẠO MÔI TRƯỜNG THUẬN LỢI CHO TÔM, CÁ PHÁT TRIỂN

APA N 900

APA N 900

Giá:Liên Hệ

DIỆT NHANH VI KHUẨN GÂY BỆNH XUẤT HUYẾT, THỐI ĐUÔI, TUỘT NHỚT

APA NO2 BZT

APA NO2 BZT

Giá:Liên Hệ

VI SINH XỬ LÝ NHANH CHÓNG NO2, NH3 KHỐNG CHẾ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA TẢO ĐỘC TẠO MÀU NƯỚC ĐẸP

APA LS 600H

APA LS 600H

Giá:Liên Hệ

DIỆT KHUẨN AO NUÔI, SÁT TRÙNG DỤNG CỤ

APA KILL ALGAE

APA KILL ALGAE

Giá:Liên Hệ

TIÊU DIỆT NHANH NẤM GÂY BỆNH ĐẶC TRỊ BỆNH GHẺ, NẤM NHỚT

APA IVETEX

APA IVETEX

Giá:Liên Hệ

ĐẶC TRỊ SÁN LÁ MANG, TRÙNG BÁNH XE, RẬN CÁ

Trang 1/3. Tổng số 34 mục