Thủy Sản

APA LIVERBEST

GIẢI ĐỘC GAN, NGĂN NGỪA CÁC BỆNH VỀ GAN

APA N 900

DIỆT NHANH VI KHUẨN GÂY BỆNH XUẤT HUYẾT, THỐI ĐUÔI, TUỘT NHỚT

APA COTRIM 48( Hỗn Dịch)

ĐẶC TRỊ ĐỐM ĐỎ, XUẤT HUYẾT, NHIỄM TRÙNG MÁU

APA LACTO F

BỔ SUNG DINH DƯỠNG, GIÚP DỄ TIÊU HÓA VÀ PHÁT TRIỂN NHANH, HẤP THU THỨC ĂN NHANH PHÒNG NGỪA HIỆU QUẢ BỆNH ĐƯỜNG RUỘT

APA NO2 BZT

VI SINH XỬ LÝ NHANH CHÓNG NO2, NH3 KHỐNG CHẾ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA TẢO ĐỘC TẠO MÀU NƯỚC ĐẸP

APA HEPAGLUCAL

TĂNG ĐỀ KHÁNG, KÍCH THÍCH TÔM, CÁ TĂNG TRƯỞNG NHANH