Thủy Sản

APA LS 600H

DIỆT KHUẨN AO NUÔI, SÁT TRÙNG DỤNG CỤ

APA DOXYL 40

ĐẶC TRỊ BỆNH NHIỄM TRÙNG TOÀN THÂN GAN THẬN MỦ, XUẤT HUYẾT, CHƯỚNG HƠI

APA KILL ALGAE

TIÊU DIỆT NHANH NẤM GÂY BỆNH ĐẶC TRỊ BỆNH GHẺ, NẤM NHỚT

APA BIG ONE( Hỗn Dịch)

KHỬ ĐỘC TỐ, KHỬ KIM LOẠI NẶNG, GIẢM ĐỘ NHỚT NƯỚC LÀM SẠCH MÔI TRƯỜNG AO NUÔI

APA COLISTAM

ĐẶC TRỊ NHIỄM TRÙNG TOÀN THÂN XUẤT HUYẾT, PHÙ ĐẦU, GAN THẬN MỦ

APA IVETEX

ĐẶC TRỊ SÁN LÁ MANG, TRÙNG BÁNH XE, RẬN CÁ