Thủy Sản

APA BLUE NO.1

DIỆT KHUẨN, NẤM, NGUYÊN SINH ĐỘNG VẬT NHANH – MẠNH – HIỆU QUẢ

APA AZIN

ĐẶC TRỊ VI BÀO TỬ TRÙNG

APA EBOM

TRỊ BỆNH NỔ MẮT CÁ, VIÊM RUỘT, XUẤT HUYẾT

APA DOXYL 10

ĐẶC TRỊ GAN THẬN MỦ, HOẠI TỬ GAN