Thủy Sản

Bao gồm các chế phẩm sử dụng trong nuôi trồng thủy sản với mục đích xử lý, làm sạch môi trường ao nuôi; điều trị và hỗ trợ điều trị các bệnh thường gặp trên tôm, cá; kích thích tôm, cá ăn nhiều, lớn nhanh…

APA DOXYL 40

Giá:Liên Hệ

APA DOXYL 10

Giá:Liên Hệ

AXISTO( Nhũ Dầu)

Giá:Liên Hệ

APA COMAX( Hỗn dịch)

Giá:Liên Hệ

Trang 6/6. Tổng số 34 mục 
024 66867068