Sản phẩm nổi bật

DOF-SONE

ĐẶC TRỊ THƯƠNG HÀN VIÊM PHỔI, SỐT BỎ ĂN KHÔNG RÕ NGUYÊN NHÂN

APA MAX

CHỐNG STRESS, TĂNG SỨC ĐỀ KHÁNG KÍCH THÍCH BẮT MỒI, GIẢM FCR

APA WIN

KHỬ NHANH KHÍ ĐỘC - PHÂN HỦY MÙN BÃ HỮU CƠ TẠO MÔI TRƯỜNG THUẬN LỢI CHO TÔM, CÁ PHÁT TRIỂN

APA COMAX( Hỗn dịch)

ĐẶC TRỊ ĐỐM ĐỎ, XUẤT HUYẾT NHIỄM TRÙNG MÁU

ĐIỆN GIẢI – ANV

CHẤT ĐIỆN GIẢI HÒAN TOÀN TRONG NƯỚC

COLIMAX-S

ĐIỀU TRỊ TIÊU CHẢY, VIÊM DẠ DÀY, VIÊM RUỘT, E.COLI, BẠCH LỴ, THƯƠNG HÀN

FTIFUR-LA

ĐẶC TRỊ VIÊM PHỔI, MÀNG PHỔI

TYLANVET

ĐẶC TRỊ SUYỄN HEO, VIÊM PHỔI, CRD

APA LIVERBEST

GIẢI ĐỘC GAN, NGĂN NGỪA CÁC BỆNH VỀ GAN

APA N 900

DIỆT NHANH VI KHUẨN GÂY BỆNH XUẤT HUYẾT, THỐI ĐUÔI, TUỘT NHỚT

APA COTRIM 48( Hỗn Dịch)

ĐẶC TRỊ ĐỐM ĐỎ, XUẤT HUYẾT, NHIỄM TRÙNG MÁU

FLORFEN

ĐẶC TRỊ BẠCH LỴ , TIÊU CHẢY, THƯƠNG HÀN, VIÊM PHỔI, DÍNH SƯỜN