Sản phẩm nổi bật

ANBUSAL

KÍCH THÍCH TRAO ĐỔI CHẤT CHỐNG CÒI XƯƠNG, CHẬM LỚN, BẠI LIỆT SAU KHI SINH

APA LACTO F

BỔ SUNG DINH DƯỠNG, GIÚP DỄ TIÊU HÓA VÀ PHÁT TRIỂN NHANH, HẤP THU THỨC ĂN NHANH PHÒNG NGỪA HIỆU QUẢ BỆNH ĐƯỜNG RUỘT

APA NO2 BZT

VI SINH XỬ LÝ NHANH CHÓNG NO2, NH3 KHỐNG CHẾ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA TẢO ĐỘC TẠO MÀU NƯỚC ĐẸP

AMOXICOL

ĐẶC TRỊ TIÊU CHAY E.COLI, PHÂN XANH, PHÂN TRẮNG, PHÂN VÀNG NHỚT

GLUCO KC

HỒI SỨC, HẠ SỐT, TIÊU VIÊM

APA HEPAGLUCAL

TĂNG ĐỀ KHÁNG, KÍCH THÍCH TÔM, CÁ TĂNG TRƯỞNG NHANH

APA LS 600H

DIỆT KHUẨN AO NUÔI, SÁT TRÙNG DỤNG CỤ

APA DOXYL 40

ĐẶC TRỊ BỆNH NHIỄM TRÙNG TOÀN THÂN GAN THẬN MỦ, XUẤT HUYẾT, CHƯỚNG HƠI

BERIN – S

ĐẶC TRỊ TIÊU CHẢY CẤP TÍNH, VIÊM RUỘT, ĐẦY HƠI, ĂN KHÔNG TIÊU, E.COLI

TULAVET

ĐẶC TRỊ CÁC BỆNH ĐƯỜNG HÔ HẤP

APA KILL ALGAE

TIÊU DIỆT NHANH NẤM GÂY BỆNH ĐẶC TRỊ BỆNH GHẺ, NẤM NHỚT

APA BIG ONE( Hỗn Dịch)

KHỬ ĐỘC TỐ, KHỬ KIM LOẠI NẶNG, GIẢM ĐỘ NHỚT NƯỚC LÀM SẠCH MÔI TRƯỜNG AO NUÔI