8:00-17:00 MON-SAT Lô DM 5-4 Đất Làng Nghề Vạn Phúc, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam.

Chuẩn bị đi vào hoạt động 1000 thịt .

Dự án tại Quỳnh Bảo, Quỳnh Phụ, Thái Bình

 

 

098 777 36 45