Thuốc Thú Y

Bao gồm các sản phẩm sử dụng trong trong chăn nuôi gia súc, gia cầm với mục đích điều trị, hỗ trợ điều trị bệnh; tăng sức đề kháng; giúp vật nuôi ăn nhiều, lớn nhanh, tăng sản lượng trứng, sữa...

AMOXICOL 50

Giá:Liên Hệ

DOXYFLOR

Giá:Liên Hệ

DIPYJECT

Giá:Liên Hệ

PARADOL

Giá:Liên Hệ

ĐIỆN GIẢI – ANV

Giá:Liên Hệ

LACTIZYM 2000

Giá:Liên Hệ

Trang 1/4. Tổng số 24 mục 
024 66867068