Chất Lượng Mang Tới Thành Công

Bệnh đốm trắng do vi khuẩn ở tôm

Bacillus subtilis thuộc giống Bacillus, họ Bacillaceae, bộ Bacillales, lớp Bacilli, ngành Firmicutes. Vi khuẩn có khả năng là nguyên nhân gây ra bênh đốm trắng (Wang et al. 2000) ở tôm sú nuôi ở Malaysia

Tác nhân gây bệnh

  • Bacillus subtilis thuộc giống Bacillus, họ Bacillaceae, bộ Bacillales, lớp Bacilli, ngành Firmicutes. Vi khuẩn có khả năng là nguyên nhân gây ra bênh đốm trắng (Wang et al. 2000) ở tôm sú nuôi ở Malaysia. Vibrio cholerae cũng thường được nuôi cấy từ mẫu bênh tôm nuôi (ở Thái Lan) ở các ao có pH và độ kiềm cao và vi khuẩn là nguyên nhân cơ hội (thứ hai). Ở Viêt Nam cũng đã nuôi cấy được Vibrio spp  từ các mẫu ở tôm sú nuôi

Dấu hiệu bênh lý

  • Tôm sinh trưởng bình thường không có hiên tượng tôm chết. Tôm bênh có các đốm trắng mờ đục nhìn thấy trên vỏ khắp cơ thể, khi bóc vỏ ra nhìn rõ hơn. Đốm trắng hình tròn nhỏ hơn đốm trắng của bênh virus (WSSV). Soi mẫu tươi dưới kính hiển vi đốm trắng có dạng lan tỏa hình địa y (hình 138) ở giữa rỗng (có hiên tượng ăn mòn) khác với đốm trắng do virus có đốm đen (melanin) ở giữa. Các đốm trắng thường chỉ ở phía ngoài lớp biểu bì và tổ chức liên kết, ít nguy hiểm với tổ chức phía trong. Các đốm trắng này có thể mất khi tôm lột vỏ (Wang et al. 2000).

Phân bố và lan truyền bệnh

  • Bênh đốm trắng do vi khuẩn được mô tảB ặp ở tôm sú nuôi ở Malaysia (Wang et al. 2000). Các ao nuôi thâm canh thường xuất hiên bênh đốm trắng, nhưng test PCR bênh WSSV âm tính.

Chẩn đoán bệnh

  • Dựa trên cơ sở soi mẫu tươi dưới kính hiển vi, quan sát các đốm trắng lan tỏa hình đại y và có hiên tượng ăn mòn ở giữa hoặc lỗ rỗng (hình 139).
  • Test PCR bẹnh WSSV âm tính.
  • Nuôi cấy phân lập vi khuẩn trên các đốm trắng
  • Cắt mô biểu bì các mẫu bênh không xuất hiên các thể vùi của bênh WSSV, chỉ gặp các tổ dịch hóa (hoại tử).
  • Soi kính kiển vi điên tử quét quan sát vi khuẩn trong các đốm trắng .

Phòng tri bệnh

  • Kiểm soát mật độ vi khuẩn trong nước ao nuôi tôm. Thường xuyên thay nước ao nuôi. Xác định vi khuẩn Bacillus subtilis trong chế phẩm vi sinh hạn chế dùng cho ao nuôi tôm, ngăn chặn chúng có liên quan đến bênh đốm trắng do vi khuẩn. Ao đã nhiễm bênh đốm trắng do vi khuẩn dùng vôi nung (CaO) bón cho ao liều lượng 25ppm, để không làm tăng độ kiềm trong ao và tăng pH nhanh. Dùng một số khoáng vi lượng kích thích tôm lột vỏ sẽ giảm bớt các đốm trắng trên thân tôm.

Hỗ trợ kỹ thuật : 098 777 36 45 ( Mr Quang )

098 777 36 45 - 024 6686 7068