Chất Lượng Mang Tới Thành Công

Bệnh Virus trên cá

Kích thước virus vô cùng nhỏ bé, từ hàng chục đến hàng trăm nm, virus có dạng hình cầu, hình khối có nhiều cạnh gây bênh chủ yếu người và động vật

Đặc tính chung của virus:

Kích thước virus vô cùng nhỏ bé, từ hàng chục đến hàng trăm nm, virus có dạng hình cầu, hình khối có nhiều cạnh gây bênh chủ yếu người và động vật: Cúm, quai bị, bạch cầu, đậu mùa, Reovirus (cá trắm cỏ), kích thước 15-350 nm. Virus dạng hình que gây bênh ở thực vật (đốm thuốc lá, đốm khoai tây), ở cá gây bênh viêm bóng hơi cá chép, đốm đỏ cá chép châu Âu, nhiễm khuẩn huyết cá hổi...kích thứoc 15-250 nm. Cuối cùng là dạng tinh trùng là dạng đặc trưng cho virus ký sinh trong tế bào vi khuẩn và được gọi là trực khuẩn thể (Bacterphage và phage) kích thước 10-225 nm.

Không có cấu tạo tế bào Virus cấu tạo rất đơn giản vỏ là protein và nhân là acid nucleic. Vỏ có nhiều capsomer (mỗi capsomer gồm nhiều phân tử protein) nhiều capsomer liên kết gọi là capside. Capside cấu trúc xoắn, cấu trúc phức tạp.

Thành phần hoá học rất đơn giản, tất cả virus đều là Nucleoproteit có cấu tạo chủ yếu là protein và acid nucleic. Virus được chia làm 2 loại: Virus chứa ADN và virus chứa ARN. Virus gây bênh cho thực vật đều chỉ chứa ARN còn virus gây bênh cho người và động vật thì hoặc chứa ADN hoặc chứa ARN.

Virus không có khả năng sinh sản trong môi trường dinh dưỡng tổng hợp, phải nuôi cấy chúng trên các tổ chức tế bào sống.

Virus ký sinh nôi bào bắt buộc.

Một số virus động vật và thực vật có khả năng tạo thành tinh thể. Tinh thể là trạng thái không thay đổi của virus trong những điều kiên nhất định. Chỉ có virus nằm ở trạng thái tĩnh tại (gọi là virion) mới có khả năng tạo thành tinh thể. Virus đang ở thời kỳ phát triển, sinh trưởng không tạo thành tinh thể.

Phân loại virus gây bênh cho người và động vật thuỷ sản.

Hiên nay người ta căn cứ vào một số khoá phân loại, căn cứ vào sự liên quan hoá học của lớp, dựa trên tính chất của acid nucleic có acid Dezoxiribonucleic (ADN) hoặc acid Ribonucleic (ARN) của nhân. Người ta đã chia virus thành 2 nhóm lớn: một nhóm virus chứa ADN gọi tắt là virus - ADN và một nhóm chứa ARN gọi tắt là virus - ARN. Gây bênh ở động vật thuỷ sản có cả 2 nhóm virus ADN và nhóm virus ARN. Theo Ken Wolf, 1988 đã tổng kết nghiên cứu 59 virus và bênh virus ở cá của thế giới, trong đó: nuôi cấy thành công virus từ 23 bênh của cá. Theo D.Lightner tổng kết đến năm 1996 thế giới đã nghiên cứu 15 bênh virus ở tôm he Penaeus. Ngoài ra còn nhiều công trình nghiên cứu bênh virus của cua, nhuyễn thể...

tổng hợp 1 số bênh virus chủ yếu của động vật thuỷ sản. Nhóm virus ADN có 5 họ: Herpesviridae, Iridpviridae, Parvoviridae, Baculoviridae, Nimaviridae gồm 17 bênh virus. Nhóm virus ARN có 6 họ: Reoviridae, Birnaviridae, Rhabdoviridae, Picornaviridae, Togaviridae, Nodaviridae, Coronaviridae gồm 14 bênh.

Danh mục những bênh virus chủ yếu ở đông vật thuỷ sản

Hỗ trợ kỹ thuật : 098 777 36 45 ( Mr Quang )

098 777 36 45 - 024 6686 7068