Chất Lượng Mang Tới Thành Công

BKC dùng trong nuôi trồng thủy sản là gì ?

BKC là một hợp chất giàu Chlo (80%) dùng vệ sinh môi trường, phun xuống ao, bể nuôi nồng độ 10-20ppm thời gian 24 giờ. Phòng trị bệnh ký sinh đơn bào

Benzalkonium Chloride- BKC

  • Tên hợp chất: Benzalkonium Chloride; alkyl dimethyl benzyl ammonium chloride
  • Tên khác: BKC Gold-80®, Cleaner 80, Cuast- 80, Pentum- 80, Aqueous Neobenz-All, Benasept, Germicidal Zalkonium chloride, Phemerol chloride, Phemerol crystals, Roccal, Zephiran chloride, Zephirol, Zonium chloride.
  • BKC là một hợp chất giàu Chlo (80%) dùng vê sinh môi trường, phun xuống ao, bể nuôi nồng độ 10-20ppm thời gian 24 giờ. Phòng trị bênh ký sinh đơn bào, phun xuống ao nồng độ 0,5-1,0 ppm.

Hỗ trợ kỹ thuật : 098 777 36 45 ( Mr Quang )

098 777 36 45 - 024 6686 7068