Chất Lượng Mang Tới Thành Công

Chuẩn bị đi vào hoạt động 1000 thịt .

Dự án tại Quỳnh Bảo, Quỳnh Phụ, Thái Bình

 

 

098 777 36 45 - 024 6686 7068