Chất Lượng Mang Tới Thành Công

Đặc điểm chung của vi khuẩn

Theo nghĩa rộng vi khuẩn bao gồm tất cả vi sinh vật được xếp trong lớp Schizomycetes . Theo nghĩa hẹp thì vi khuẩn không bao gồm các nhóm niêm vi khuẩn (Myxobacteriales), xạ khuẩn (Actiromycetales) và xoắn thể (Sporochaetales).

Vi khuẩn (Bacteria, từ tiếng Hy Lạp Baktron có nghĩa là cái gậy) được hiểu theo 2 nghĩa: Nghĩa hẹp và nghĩa rộng. Theo nghĩa rộng vi khuẩn bao gồm tất cả vi sinh vật được xếp trong lớp Schizomycetes (Theo Bergey, 1957). Theo nghĩa hẹp thì vi khuẩn không bao gồm các nhóm niêm vi khuẩn (Myxobacteriales), xạ khuẩn (Actiromycetales) và xoắn thể (Sporochaetales). Vi khuẩn có một số đặc điểm sau:

Hình thái cấu tạo:

Vi khuẩn chia làm 3 loại: cầu khuẩn, trực khuẩn và xoắn khuẩn.

  • Cầu khuẩn nói chung không có tiên mao, không có khả năng di động. Ở động vật thuỷ sản gặp Streptococcus, Staphylococcus. Kích thước thay đổi trong khoảng 0,5-1 ụ,m.
  • Trực khuẩn có hình que, kích thước khoảng 0,5-1,0 x 1-4 ụ,m. ở động vật thuỷ sản thường gặp : Pseudomonas, Aeromonas, Vibrio.
  • Xoắn khuẩn gồm tất cả vi khuẩn có 2 vòng xoắn trở lên, kích thước khoảng 0,5-3,0 x 5-40 ụ,m ít gây bênh ở động vật thuỷ sản.

Màng tế bào:

  • Vi khuẩn thường được bao bọc nhiều lớp màng. Ngoài lớp vỏ dày (capsule) hoặc lớp dịch nhày, tiếp là lớp thành tế bào còn gọi là lớp màng tế bào, bên trong là màng tế bào chất.

Tế' bào chất:

  • Là thành phần chính của tế bào vi khuẩn. Thành phần chủ yếu là phức chất lipoprotein. Khi còn non tế bào chất cấu tạo đồng nhất bắt màu giông nhau khi nhuộm màu. Khi già do xuất hiên không bào và các thể ẩn nhập và các cơ quan con khác: Mezoxôm,Riboxom, không bào, các hạt chất dự trữ, các hạt sắc tố.

Nhân tế'bào:

  • Vi khuẩn thường có nhân ở dạng nguyên thuỷ. Không phân hoá thành khối rõ rệt như tế bào vi sinh vật khác (nấm men, nấm môc, lục tảo...).

Tiên mao và khả năng di động:

  • Một sô vi khuẩn có khả năng di động nhờ cơ quan di động đặc biêt gọi là tiên mao (flagella). Tiên mao là sợi nguyên sinh chất rất mảnh chiều rộng 0,01-0,05 ụ,m, chiều dài 6-9 ụ,m có khi tới 80-90 ụ,m. Loài vi khuẩn không có tiên mao chúng không có khả năng di động.

Bào tử và sự hình thành bào tử:

  • Một sô loài vi khuẩn trong giai đoạn phát triển nhất định có thể hình thành trong tế bào thể hình tròn hay bầu dục gọi là bào tử (Spores) thường gặp ở 2 giông Bacillus và Clostridium. Mỗi tế bào chỉ hình thành một bào tử, có sức sông rất lâu, chịu được điều kiên bất lợi của ngoại cảnh ở nhiêt độ 1000C Bacillus cereas chịu được 2,5 phút, Bacillus asterosporus-7,5 phút, B.subtilis-180 phút. bào tử của một sổ vi khuẩn sông được sau khi đun sôi 5 ngày liền. Thầm chí ở 1800C vi khuẩn gây ngộ độc thức ăn (Clostridium leotulinum) vẫn có thể sông được 10 phút. Do đó muôn tiêu diêt được vi khuẩn người ta phải khử trùng ở nhiêt độ 165-170°C trong 2 giờ. 

Hỗ trợ kỹ thuật : 098 777 36 45 ( Mr Quang )

098 777 36 45 - 024 6686 7068