Chất Lượng Mang Tới Thành Công

Lịch tiêm phòng Vacxin cho lợn

Trong chăn nuôi lợn việc tiêm Vacxin cho lợn có vai trò hết sức quan trọng, để phòng chống các dịch bênh nguy hiểm vì vậy chúng tôi xin được giới thiệu với các bạn lịch tiêm vacxin cho lợn với hy vọng giúp ích cho người chăn nuôi để việc tiêm Vacxin có hiệu quả tốt góp phần cho sự thành công trong chăn nuôi

Lịch tiêm vacxin cho lợn nhằm phòng các bệnh nguy hiểm góp phần tạo thành công trong chăn nuôi

Lợn 2-3 ngày tuổi:

 • Tiêm sắt lần 1.
 • Tiêm vắc xin phòng bệnh E.coli.

Lợn 12-13 ngày tuổi:

 • Tiêm sắt lần 2.
 • Tiêm vắc xin phòng bệnh suyễn lợn lần 1.

Lợn 20 ngày tuổi:

 • Tiêm vắc xin tai xanh lần 1.
 • Tiêm vắc xin Xoắn khuẩn lần 1, sau 1 tuần tiêm nhắc lại lần 2.
 • Tiêm vắc xin phòng bệnh suyễn lợn lần 2.
 • Tiêm vắc xinn phòng bệnh Phó thương hàn lần 1.
 • Tiêm vắc xin phòng bệnh giả dại.
 • Tiêm vắc xin Dịch tả lợn lần 1 (nếu lợn mẹ chưa tiêm phòng trước khi sinh). Chú ý: Nếu lợn mẹ đã được tiêm phòng trước đó, thì tiêm phòng lần 1 cho lợn con vào ngày 35-38 ngày tuổi và nhắc lại lần 2 vào thời gian lợn 60 ngày tuổi.

Lợn 28-30 ngày tuổi.

 • Tiêm vắc xin phòng bệnh Phù đầu lợn con.
 • Tiêm vắc xin phòng bệnh Lở mồm long móng lần 1.

Lợn được 30-34 ngày tuổi: Tiêm vắc xin Phó thương hàn lần 2.

Lợn 45 ngày tuổi:

 • Tiêm vắc xin Dịch tả lợn lần 2.
 • Tiêm vắc xin Tai xanh lần 2.

Lợn 60 ngày tuổi:

 • Tiêm vắc xin phòng bệnhTụ huyết trùng.
 • Tiêm vắc xin phòng bệnh Lở mồm long móng lần 2.

Lợn được 70 ngày tuổi: Tiêm vắc xin phòng bệnh Đóng dấu lợn.

Lợn được 90-100 ngày tuổi: Tiêm vắc xin phòng bệnh Dịch tả lợn lần 3.

Đối với lợn nái hậu bị 6 tháng tuổi trở lên:

 • 6 tuần trước khi phối giống tiêm vắc xin Parvovac phòng bệnh sẩy thai lần 1.
 • 3 tuần trước khi phối giống tiêm vắc xin Parvovac phòng bệnh sẩy thai lần 2.

Hỗ trợ kỹ thuật : 098 777 36 45 ( Mr Quang )

098 777 36 45 - 024 6686 7068