Chất Lượng Mang Tới Thành Công

So sánh bệnh KHV, bệnh xuất huyết do virus (SVC) và bệnh đậu cá chép (CHV- 1).

So sánh bệnh KHV, bệnh xuất huyết do virus (SVC) và bệnh đậu cá chép (CHV- 1).

 

KHV

SVC

CHV-1

Tên khác

Bệnh hoại tử mang

Bệnh viêm bóng hơi

 

Tác nhân gây bệnh

Herpesvirus (virus AND)

Rhabdovirus carpio (virus ARN)

Herpesvirus cyprinus (virus AND)

Loài cá nhiễm

Cá chép

Cá chép, cá diếc

Cá chép

Nhiệt đô nước

18-270C

5-180C

<200C

Lan truyên bệnh

Tiêp xúc

Sản phẩm trao đổi chất

Tiếp xúc

Sản phâm trao đổi chất

Tiếp xúc

Tuổi măc bệnh

Cá nhỏ nhiễm hơn cá trưởng thành

Cá nhỏ nhiễm hơn cá trưởng thành

Cá nhỏ nhiễm hơn cá trưởng thành

Dấu hiệu bệnh lý- trạng thái

Bơi lờ đờ trên tầng mặt, gây chêt

Năm ở đáy bê, gây chết

không

Bên ngoài

Hoại tử mang, măt trũng

Xuất huyết trên thân và vây

Mụn nước

Bên trong

Ít dấu hiệu

Viêm bóng hơi

không

Chân đoán bệnh

Nuôi cấy virus CPE PCR; eLiSA

Nuôi cấ virus CPE PCR

Nuôi cấy virus CPE

Tây trùng

Chlorin 200ppm trong 1h

Chlorin 500ppm trong 10 phút

Chlorin 200ppm trong 1ha

Hỗ trợ kỹ thuật : 098 777 36 45 ( Mr Quang )

098 777 36 45 - 024 6686 7068