Chất Lượng Mang Tới Thành Công

Tác nhân gây bệnh (Mầm bệnh) thủy sản

Tác nhân gây bênh là các yếu tố hữu sinh làm cho động vật thuỷ sản mắc bênh gọi chung là tác nhân gây bênh. Những tác nhân gây bênh này do sự cảm nhiễm của động vật thuỷ sản là vật chủ hoặc sự xâm nhập cuả chúng vào vật chủ

Tác nhân gây bênh là các yếu tố hữu sinh làm cho động vật thuỷ sản mắc bênh gọi chung là tác nhân gây bênh. Những tác nhân gây bênh này do sự cảm nhiễm của động vật thuỷ sản là vật chủ hoặc sự xâm nhập cuả chAúng vào vật chủ. Các tác nhân gây bênh được chia ra 3 nhóm:

Tác nhân gây bệnh truyền nhiễm: Virus, Ricketsia, vi khuẩn, nấm,.

Tác nhân gây bệnh ký sinh: Nguyên sinh động vật (động vật đơn bào), giun sán, đỉa,, giáp xác...(động vật đa bào).

Một sô'sinh vật trực tiếp ăn động vật thuỷ sinh hay uy hiếp động vật thuỷ sinh: Côn trùng nước, rong tảo độc, sứa, cá dữ, ếch, rắn, ba ba, chim , rái cá...và được gọi là nhóm địch hại của động vật thuỷ sinh.

Vật chủ (động vật thủy sản)- Host

Các nhân tố ngoại cảnh (yếu tố vô sinh và hữu sinh) tác động thì động vật thuỷ sản không thể mắc bênh được mà nó phụ thuộc vào sức đề kháng của cơ thể với từng bênh của vật chủ: Vật chủ thường biểu hiên bằng những phản ứng với môi trường thay đổi. Những phản ứng của cơ thể có thể kéo dài 2-3 ngày hoặc 2-3 tuần tuỳ theo mức độ của bênh.

Mối quan hệ giữa các nhân tố gây bệnh cho thuỷ sản.

Động vật thuỷ sản sống ở trong nước hay nói một cách khác nước là môi trường sống của động vật thuỷ sản. Động vật thuỷ sản sống được phải có môi trường sống tốt, đồng thời chúng cũng phải có khả năng thích ứng với môi trường. Nếu môi trường sống của động vật 

thuỷ sản xảy ra những thay đổi không có lợi cho chúng, những con nào thích ứng sẽ duy trì được cuộc sông, những con nào không thích ứng thì sẽ mắc bênh hoặc chết. Động vật thuỷ sản mắc bênh là kết quả tác dụng lẫn nhau giữa cơ thể và môi trường sông. Vì vậy, những nguyên nhan gây bênh cho động vật thuỷ sản gồm 3 nhân tố sau:

Môi trường sông (1): To, pH, O2, CO2, NH3, NO2, kim loại nặng,..., những yếu tố này thay đổi bất lợi cho động vật thuỷ sản và tạo điều kiên thuận lợi cho tác nhân gây bênh (mầm bênh) dẫn đến động vật thuỷ sản dễ mắc bệnh

Hỗ trợ kỹ thuật : 098 777 36 45 ( Mr Quang )

098 777 36 45 - 024 6686 7068