Chất Lượng Mang Tới Thành Công

Tại sao phải phòng bệnh cho động vật thuỷ sản dưới nước

Mỗi khi trong ao động vật thuỷ sản bị bênh, không thể chữa từng con mà phải tính cả ao hay trọng lượng cả đàn để chữa bênh nên tính lượng thuốc khó chính xác

Động vật thuỷ sản sông trong nước nên vấn đề phòng bênh không giông gia súc trên cạn. Mỗi khi trong ao động vật thuỷ sản bị bênh, không thể chữa từng con mà phải tính cả ao hay trọng lượng cả đàn để chữa bênh nên tính lượng thuốc khó chính xác, tôn kém nhiều, các loại thuốc chữa bênh ngoài da cho động vật thuỷ sản thường phun trực tiếp xuống nước chỉ áp dụng với các ao diên tích nhỏ, còn các thuỷ vực có diên tích mặt nưóc lớn không sử dụng được. Các loại thuốc chữa bênh bên trong cơ thể động vật thuỷ sản thường phải trộn vào thức ăn, nhưng lúc bị bênh, động vật thuỷ sản không ăn, nên dù có sử dụng loại thuốc tốt sẽ không có hiệu quả. Có một số thuốc khi chữa bênh cho động vật thuỷ sản có thể tiêu diệt được nguồn gốc gây bênh nhưng kèm theo phản ứng phụ. Đặc biêt những con khoẻ mạnh cũng phải dùng thuốc làm ảnh hưởng đến sinh trưởng. Vì vậy các nhà nuôi trồng thuỷ sản luôn luôn đặt vấn đề phòng bênh cho động vật thuỷ sản lên hàng đầu hay nói một cách khác yhòne bênh là chính, chữa bênh khi cần thiết.

Công tác phòng bênh cho động vật thuỷ sản cần phải sử dụng các biên pháp tổng hợp như sau:

- Cải tạo môi trường nuôi động vật thuỷ sản

- Tiêu diêt nguồn gốc gây bênh cho động vật thuỷ sản - mầm bênh

- Tăng cường sức đề kháng cho cơ thể động vật thuỷ sản - Vật chủ.

- Nguyên lý phòng bệnh tổng hợp trong nuôi trổng thuỷ sản

- Cải tạo và vê sinh môi trường trong nuôi trổng thuỷ sản

Xây dựng hê thống nuôi trổng thuỷ sản phù hợp với điều kiên phòng bênh trong nuôi trổng thuỷ sản.

Địa điểm xây dựng hê thống nuôi trồng thủy sản trước tiên nguồn nước phải có quanh năm và nước sạch sẽ không độc hại với cá tôm.

Không có các nguồn nước thải đổ vào, nhất là nguồn nước thải các nhà máy công nghiêp, nếu có phải tính đến khả năng cải tạo để tránh động vật thuỷ sản khỏi bị dịch bênh và chết ngạt bởi thiếu oxy.

Đất để xây dựng bờ và đáy ao, chúng ta cần phải chú ý nền đáy ao, đất không có nhiều chất hữu cơ như dễ cây rừng ngập mặn. Đất không xì phèn và phải giữ được nước, tốt nhất là đất thịt pha cát.

Xây dựng hê thống công trình nuôi trồng thủy sản phải có hê thống mương dẫn nước vào thoát nước ra độc lập. Nên sử dụng một diên tích nhất định để chứa các chất thải sau mỗi chu kỳ nuôi, ngăn chặn các mầm bênh lan truyền ra xung quanh. Đối với các khu vực nuôi thâm canh (công nghiêp) ao nuôi chiếm 60-70% diên tích, ao chứa (lắng và lọc) diên tích chiếm từ 15-20% và ao xử lý nước thải (10-15% diên tích).

Hỗ trợ kỹ thuật : 098 777 36 45 ( Mr Quang )

098 777 36 45 - 024 6686 7068