Chất Lượng Mang Tới Thành Công

Tại sao phải phòng bệnh cho động vật thuỷ sản

Động vật thuỷ sản sông trong nước nên vấn đề phòng bênh không giông gia súc trên cạn. Mỗi khi trong ao động vật thuỷ sản bị bênh, không thể chữa từng con mà phải tính cả ao hay trọng lượng cả đàn để chữa bênh

Động vật thuỷ sản sông trong nước nên vấn đề phòng bênh không giông gia súc trên cạn. Mỗi khi trong ao động vật thuỷ sản bị bênh, không thể chữa từng con mà phải tính cả ao hay trọng lượng cả đàn để chữa bênh nên tính lượng thuốc khó chính xác, tôn kém nhiều, các loại thuốc chữa bênh ngoài da cho động vật thuỷ sản thường phun trực tiếp xuống nước chỉ áp dụng với các ao diên tích nhỏ, còn các thuỷ vực có diên tích mặt nưóc lớn không sử dụng được. Các loại thuốc chữa bênh bên trong cơ thể động vật thuỷ sản thường phải trộn vào thức ăn, nhưng lúc bị bênh, động vật thuỷ sản không ăn, nên dù có sử dụng loại thuốc tốt sẽ không có hiệu quả. Có một số thuốc khi chữa bênh cho động vật thuỷ sản có thể tiêu diệt được nguồn gốc gây bênh nhưng kèm theo phản ứng phụ. Đặc biêt những con khoẻ mạnh cũng phải dùng thuốc làm ảnh hưởng đến sinh trưởng. Vì vậy các nhà nuôi trồng thuỷ sản luôn luôn đặt vấn đề phòng bênh cho động vật thuỷ sản lên hàng đầu hay nói một cách khác yhòne bênh là chính, chữa bênh khi cần thiết.

Công tác phòng bênh cho động vật thuỷ sản cần phải sử dụng các biên pháp tổng hợp như sau:

Cải tạo môi trường nuôi động vật thuỷ sản

Tiêu diêt nguồn gốc gây bênh cho động vật thuỷ sản - mầm bênh

Tăng cường sức đề kháng cho cơ thể động vật thuỷ sản - Vật chủ.

Hỗ trợ kỹ thuật : 098 777 36 45 ( Mr Quang )

098 777 36 45 - 024 6686 7068