Chất Lượng Mang Tới Thành Công

Bệnh MBV trên tôm

Bệnh MBV trên tôm do Virus Monodon Baculovirus gây ra khiến tôm lờ đờ , gan tụy teo lại , có màu vàng , giảm ăn , tôm chậm lớn , rỗng ruột , tôm bị còi và chết dần .

Monodon Baculovirus (gọi tắt là MBV), là virus có dạng hình que, kích thước 75 x 300 nm, cấu trúc acid nhân chuỗi đôi ADN. MBV ký sinh ở tế bào biểu mô hình ống của gan tụy và trước ruột giữa.
Phân bố
Đài loan, Philipinnes, Malaysia, Singapore, Indonesia, Thái 
Lan, Việt Nam
Loài nhiễm bệnh
Tôm sú, tôm thẻ và tép bạc

Giai đoạn nhiễm bệnh
Tất cả các giai đoạn phát triển của tôm từ Zoea 2. Nhưng biểu 
hiện chủ yếu từ giai đoạn giống
Dấu hiệu bệnh
Cơ thể tôm bị nhiễm bệnh có màu xanh sẫm, mang có màu 
đen, tôm trở nên lờ đờ. Gan tụy teo lại có màu vàng, tôm giảm ăn nên ruột không đầy có khi rỗng, tôm chậm lớn và bị còi, mang và vỏ có nhiều sinh vật bám. Tôm chết dần từ 3-7 ngày (tỉ lệ chết có thể lên đến 70-100%)
Chẩn đoán
Quan sát các thể ẩn MBV dưới kính hiển vi quang học 
bằng cách nhuộm tiêu bản tươi của những bộ phận như gan tụy, ruột giữa và phân tôm bằng dung dịch 0.1 % Malachite green. Các thể ẩn MBV bắt màu xanh của phẩm nhuộm có hình cầu nằm riêng lẻ hay dính thành chùm. Nhuộm bằng Hematoxilin và Eosin. Các thể ẩn sẽ có
màu đỏ thẫm đồng đều, nhân tế bào màu xanh tím, tế bào chất có màu hồng hoặc đỏ.
Kỹ thuật lai phân tử
Kỹ thuật tạo phản ứng chuỗi nhờ polymerase (PCR)
Phòng bệnh
Chọn tôm giống không nhiễm MBV

Rửa trứng tôm bằng nước đã tiệt trùng bằng ozon
Tránh gây sốc tôm, chú ý cho tôm ăn đầy đủ và quản lý tốt môi trường nuôi
Loại bỏ tôm bệnh

098 777 36 45 - 024 6686 7068