Chất Lượng Mang Tới Thành Công

Bệnh sán lá ký sinh trong mắt cá

Ấu trùng Cercaria xâm nhập vào một số loài cá ở giai đoạn cá hương giống qua mang vào máu. Nhiều khi làm tắc mạnh máu, đến mắt ký sinh làm mù mắt cá. Có trường hợp trùng đi theo hệ thống thần kinh làm cá bị dị hình, hoặc ký sinh ở một số cơ quan nội tạng hay xoang bụng của cá

a. Tên bệnh và tác nhân gây bệnh
Trùng gây bệnh là Diplostomum spathaceum, họ Diplostomatidae
Sán trưởng thành kích thước 2-4mm, chia 2 phần: phần đầu có giác hút (miệng) đến 
hầu, thực quản, ruột chia 2 nhánh: phần bụng có giác bám và dưới giác bám có tuyến thể. Phần dưới ruột kéo dài đến hậu môn.
Sán lá Diplostonum trưởng thành ký sinh ở ruột chim, đẻ trứng.
Trứng theo phân chim ra ngoài gặp nước, sau 20 ngày phát triển thành ấu trùng 
Miracidium, có nhiều tiêm mao, rồi chui vào trong gan một số loài ốc như: Linnaea stagnalis phát triển qua giai đoạn Sporocysta, hình thành Cercaria. Cercaria bỏ gan ốc ra ngoài nước, gặp cá xâm nhập theo hệ thống tuần hoàn vào mắt cá, phát triển ở giai đoạn Metacercaria. Có nhiều loài thuộc giống Diplostomum kí sinh trong mắt cá, ấu trùng cercaria kí sinh vào cá bằng cách xuyên qua da sau đó kí sinh lên thuỷ tinh thể
b. Dấu hiệu bệnh lý
Ấu trùng Cercaria xâm nhập vào một số loài cá ở giai đoạn cá hương giống qua 
mang vào máu. Nhiều khi làm tắc mạnh máu, đến mắt ký sinh làm mù mắt cá. Có trường hợp trùng đi theo hệ thống thần kinh làm cá bị dị hình, hoặc ký sinh ở một số cơ quan nội tạng hay xoang bụng của cá. Diplostomum gây tác hại chính là làm mù mắt cá và làm chết cá.
c. Cách phòng
Phòng trị bệnh này trong vùng nước tự nhiên rất khó khăn. Chủ yếu phòng 
bệnh bằng cách làm diệt kí chủ trung gian trong quá trình cải tạo ao.
Hỗ trợ kỹ thuật : 098 777 36 45 ( Mr Quang )

098 777 36 45 - 024 6686 7068