Chất Lượng Mang Tới Thành Công

Bệnh trùng roi trong máu cá

Cá bị bệnh có dấu hiệu bơi xoay tròn, mắt trũng sâu, mang nhợt nhạt. Truyền bệnh chủ yếu là nhờ đỉa cá: đỉa hút máu cá bệnh, ký sinh trùng vào cơ thể đỉa phát triển thành trùng màng ngắn 8 tế bào. Khi hút máu cá khỏe khác đĩa truyền trùng màng ngắn vào cá. Ở đó trùng phát triển thành trùng trưởng thành.

a. Tên bệnh và tác nhân gây bệnh
Trùng gây bệnh thuộc:

Bộ Trypanosomidea.
Họ Trypanosomidae.
Giống Trypanosoma
Trùng có dạng dãy dài, trước có tiên mao, bên cạnh có màng rung động kéo dài 
đến sinh mao thể động mạch sau. Giữa có hạch nhân. Trùng vận động được nhờ tiên mao và màng rung động. Kích thước trung bình 44 µ và tiên mao dài trung bình 12 µ
b. Phân bố bệnh
Bệnh này thường xuất hiện trên cá nước ngọt như cá chép, cá vàng và nhiều 
loài cá khác ở châu Âu. Ở Mỹ, bệnh chùy trùng xuất hiện trên cá chép, cá hồi. Ở nước ta bệnh này không phổ biến.
c. Dấu hiệu bệnh lý
Trypanosoma ký sinh trong máu cá, làm cho cá bị bệnh gầy yếu, hoạt động khó 
khăn, chậm chạp. Cá bị bệnh có dấu hiệu bơi xoay tròn, mắt trũng sâu, mang nhợt nhạt. Truyền bệnh chủ yếu là nhờ đỉa cá: đỉa hút máu cá bệnh, ký sinh trùng vào cơ thể đỉa phát triển thành trùng màng ngắn 8 tế bào. Khi hút máu cá khỏe khác đĩa truyền trùng màng ngắn vào cá. Ở đó trùng phát triển thành trùng trưởng thành.
d. Mùa vụ xuất hiện bệnh và mức độ gây thiệt hại
Tác hại làm cá bị thiếu máu và chậm lớn. Bệnh thường xuất hiện vào mùa đông khi trong môi trường nuôi có sự hiện diện của đỉa cá.
e. Chẩn đoán bệnh
Chẩn đoán: dựa vào triệu chứng bệnh lý và kiểm tra máu cá dưới kính hiển vi.

f. Cách phòng
Tác hại bệnh này không lớn lắm. Dùng vôi tẩy diệt đỉa là ký chủ trung gian 
truyền bệnh này. Loại bỏ những cá bệnh gầy yếu bằng cách đánh bắt hoặc nuôi ghép thêm cá dữ với tỷ lệ vừa phải và qui cách thích hợp. Chú ý: trong nuôi cá giống không thả ghép cá dữ. Còn ao cá thịt thì cá dữ có thể thả 2-3 con là đủ.
Hỗ trợ kỹ thuật : 098 777 36 45 ( Mr Quang )

098 777 36 45 - 024 6686 7068