Chất Lượng Mang Tới Thành Công

Bệnh vàng đầu trên tôm

Bệnh vàng đầu trên tôm do Virus gây ra , gây ảnh hưởng nhiều đến quá trình sinh trưởng và phát triển của tôm nuôi . Tỉ lệ tôm chết có thể lên đến 100% trong vòng 3-5 ngày sau khi bệnh bộc phát. Bệnh thường kết hợp với hiện tượng tảo nở hoa, nền đáy ao nuôi xấu, mật độ nuôi cao hoặc do ảnh hưởng của thuốc trừ sâu

Tác nhân
Nidovirus có hình que, kích thước 40-45 x 150-170 nm, cấu 
trúc acid nhân chuỗi đơn ARN. Virus gây bệnh đầu vàng thường ký sinh trong tế bào chất của tế bào ngoại và trung phôi bì ở mang, cơ quan tạo bạch cầu và hồng cầu.
Phân bố
Thái Lan, Đài loan, Philipinnes, Indonesia, Trung Quốc, 
Australia, Việt Nam.
Loài nhiễm bệnh
Các loài tôm sú và tôm thẻ

Giai đoạn nhiễm bệnh
Từ giai đoạn giống nhất là khoảng 50-70 ngày sau khi thả 
giống.
Dấu hiệu bệnh
Tôm ăn nhiều một cách khác thường và tăng trưởng nhanh 
trong vài ngày, sau đó ngừng ăn. Phần đầu ngực có màu vàng do gan tụy chuyển màu vàng và sưng. Sau 1-2 ngày, tôm bắt đầu lờ đờ trên mặt nước và ven bờ rồi chết với mức độ tăng dần. Tỉ lệ tôm chết có thể lên đến 100% trong vòng 3-5 ngày sau khi bệnh bộc phát. Bệnh thường kết hợp với hiện tượng tảo nở hoa, nền đáy ao nuôi xấu, mật độ nuôi cao hoặc do ảnh hưởng của thuốc trừ sâu.
Chẩn đoán
Dựa trên dấu hiệu bệnh

Quan sát mẫu máu nhuộm bằng thuốc nhuộm Giêm sa dưới kinh hiển vi
Nhuộm bằng Hematoxylin và Eosin
Kỹ thuật lai phân tử
Kỹ thuật tạo phản ứng chuổi nhờ polymerase (PCR)
Phòng bệnh
Chọn tôm giống tốt và không nhiễm bệnh đầu vàng

Loại bỏ tôm bệnh
Tẩy trùng ao ương nuôi và kênh cấp thoát nước thật triệt để trước khi nuôi
Xử lý nước kỹ trước khi nuôi bằng chlorine 25 ppm. Hạn chế thay nước trong khi nuôi và xử lý nước thải bằng chlorine.

098 777 36 45 - 024 6686 7068