Chất Lượng Mang Tới Thành Công

Bệnh Vibrio trên tôm

Tôm nhiễm bệnh thường bơi lội mất phương hướng, các bộ phận như vỏ, phụ bộ chân, râu và mang bị nhiễm khuẩn có màu đen đỏ hay đỏ nâu, vỏ bị ăn mòn, cơ có màu trắng đục. Ấu trùng nhiễm bệnh thường có màu đen trên đỉnh các phụ bộ, tôm bỏ ăn, ruột rỗng. Tôm sẽ chết
dần, đôi khi chết 100%.

Tác nhân

Chủ yếu do Vibrio parahaemolyticus, V. alginolitycus, V. harveyi và một số loài khác thuộc giống Vibrio.

Loài nhiễm bệnh

Tất cả các loài tôm biển, tôm càng xanh và cua

Giai đoạn nhiễm bệnh

Giai đoạn ấu trùng, tôm bột, giống và trưởng thành

Phân bố

 


Triệu chứng

Phổ biến ở các vùng nước lợ
Tôm nhiễm bệnh thường bơi lội mất phương hướng, các bộ phận như vỏ, phụ bộ chân, râu và mang bị nhiễm khuẩn có màu đen đỏ hay đỏ nâu, vỏ bị ăn mòn, cơ có màu trắng đục. Ấu trùng nhiễm bệnh thường có màu đen trên đỉnh các phụ bộ, tôm bỏ ăn, ruột rỗng. Tôm sẽ chết dần, đôi khi chết 100%.

 

Chẩn đoán

Dựa vào dấu hiệu
Phân lập vi khuẩn trên môi trường TCBS

Phòng và trị

Phòng bệnh:

Tẩy trùng bể, ao nuôi kỹ, quản lý môi trường tốt, hạn chế gây sốc và thương tích cho tôm.

Trị bệnh:
Đối với ấu trùng và tôm bột, dùng formaline 10-25 ppm, erythromycine 0,5-1,3 ppm, oxytetracyline 1-10 ppm. Đối với tôm lớn, dùng oxytetracyline 1,5 g/kg thức ăn.

Hỗ trợ kỹ thuật : 098 777 36 45 ( Mr Quang )

098 777 36 45 - 024 6686 7068