Chất Lượng Mang Tới Thành Công

Con đường lan truyền của bệnh truyền nhiễm ở động vật thủy sản

Nguồn bệnh là khâu đầu tiên của quá trình truyền lây, nguồn bệnh là nơi mầm bệnh cư trú, sinh sôi nảy nở một cách tự nhiên và từ đó được bài xuất ra ngoài. Trong các thủy vực tự nhiên: ao, hồ, sông và các đầm, vịnh ven biển thường quan sát thấy động vật thủy sản bị mắc bệnh truyền nhiễm, động vật thủy sản bị nhiễm bệnh

Con đường lan truyền của bệnh truyền nhiễm ở động vật thủy sản.
Bằng đường tiếp xúc trực tiếp: Động vật thủy sản khỏe mạnh sống chung

trong thủy vực cùng với động vật thủy sản mắc bệnh truyền nhiễm, do tiếp xúc trực tiếp, tác nhân gây bệnh truyền từ động vật thủy sản bệnh sang cho động vật thủy sản khỏe.
Do nước:Tác nhân gây bệnh truyền nhiễm trong cơ thể động vật thủy sản bị bệnh rơi vào môi trường nước và sống tự do trong nước một thời gian. Nếu lấy nước có nguồn bệnh vào thủy vực nuôi thủy sản, tác nhân gây bênh sẽ lan cho động vật thủy sản khỏe mạnh.
Do dụng cụ đánh bắt và vận chuyển động vật thủy sản: Khi vận chuyển hoặc đánh bắt động vật thủy sản bênh, tác nhân gây bệnh có thể bám vào dụng cụ, nếu dùng dụng cụ này để đánh bắt hoặc vận chuyển động vật thủy sản khỏe thì không những nó làm lây lan bệnh cho động vật thủy sản mà còn phát tán ra môi trường nước.
Mầm bệnh truyền nhiễm từ đáy ao: Cùng với các chất hữu cơ tồn tại ở đáy 
ao, tác nhân gây bệnh từ động vật thủy sản mắc bệnh truyền nhiễm, từ xác động vật thủy sản chết do bị bệnh rớt xuống đáy ao và tồn tại ở đó một thời gian. Nếu ao không được tẩy dọn và phơi đáy kỹ trước khi tiến hành ương nuôi thủy sản, tác nhân gây bệnh từ đáy ao đi vào nước rồi xâm nhập gây bệnh truyền nhiễm cho động vật thủy sản.
Do động vật thủy sản di cư: Động vật thủy sản bị bệnh di cư từ vùng nước này sang vùng nước khác, tác nhân gây bênh truyền nhiễm vào vùng nước mới, gặp lúc điều kiện môi trường thây đổi không thuận lợi cho đời sống của động vật thủy sản, tác nhân gây bênh xâm nhập vào cơ thể động vật thủy sản khẻo làm cho động vật thủy sản mắc bệnh.
Do chim và các sinh vật ăn động vật thủy sản: Chim, cò, rái cá, chó, mèo,… bắt động vật thủy sản bị nhiễm bệnh làm thúc ăn. Tác nhân gây bệnh truyền nhiễm có thể bám vào chân mỏ, miệng, vào cơ thể của chúng, khi những động vật này di chuyển tới vùng nước khác thì tác nhân gây bệnh truyền nhiễm từ chúng cò thể đi vào nước, chờ cơ hội thuận lợi chúng sẽ xâm nhập vào cơ thể động vật thủy sản khỏe ở vùng nước mới và gây bệnh truyền nhiễm.
Động vật thủy sản là nguồn gốc của một số bệnh truyền nhiễm cho người
và động vật
.

Cá cũng như giáp xác, nhuyển thể … là nguồn gốc của một số bệnh truyền nhiễm cho
người và gia súc. Trong cơ thể một số động vật thủy sản có mang vi khuẩn bệnh dịch tả như: Clostridium botulinum, Salmonella enteritidis, Proteus vulgaris, Vibrio
parahaemolyticus
… Các loại vi khuẩn này có thể tồn tại trong cơ thể một số loài 
động vật thủy sản và nó có thể rơi vào nước và gây nhiễm bẩn nước. Nguyên nhân của người mắc bệnh dịch tả có thể do ăn cá sống hoặc cá nấu nướng chưa chín có mang vi khuẩn gây bệnh nên đã truyền qua cho người.

 

098 777 36 45 - 024 6686 7068