Chất Lượng Mang Tới Thành Công

THUỐC DÙNG TRQNG NUÔI TRỔNG THUỶ SẢN

11:39:09 15-11-2019
Thuốc thú y thủy sản là tất cả các loại sản phẩm có thể dùng để tiêu diệt tác nhân gây bệnh, các sinh vật là địch hại và mang mầm bệnh, phòng và trị bệnh, để nang cao sức khỏe động vật thủy sản

Nguyên lý phòng bệnh tổng hợp trong nuôi trổng thuỷ sản

11:28:19 15-11-2019
Cải tạo và vê sinh môi trường trong nuôi trổng thuỷ sản Xây dựng hê thống nuôi trổng thuỷ sản phù hợp với điều kiên phòng bênh trong nuôi trổng thuỷ sản.

Tại sao phải phòng bệnh cho động vật thuỷ sản

11:24:02 15-11-2019
Động vật thuỷ sản sông trong nước nên vấn đề phòng bênh không giông gia súc trên cạn. Mỗi khi trong ao động vật thuỷ sản bị bênh, không thể chữa từng con mà phải tính cả ao hay trọng lượng cả đàn để chữa bênh

BỆNH KÝ SINH TRÙNG

11:07:34 15-11-2019
Sinh vật sống ký sinh gọi là sinh vật ký sinh. Động vật sống ký sinh gọi là ký sinh trùng. Sinh vật bị sinh vật khác ký sinh gây tác hại gọi là vật chủ.

Bệnh truyền nhiễm nguồn gốc và con đường lây truyền bệnh

10:58:32 15-11-2019
Quá trình truyền nhiễm là hiên tượng tổng hợp xảy ra trong cơ thể sinh vật khi có tác nhân gây bênh xâm nhập, tác nhân gây bênh là vi sinh vật: virus, vi khuẩn, nấm, tảo đơn bào.

Khôi phục ao nuôi thủy sản cho vụ mới

17:35:53 24-11-2020
Mưa lũ liên tục trong hơn một tháng qua đã khiến nhiều ao nuôi thủy sản bị hư hỏng, bồi lấp. Hiện, người dân đang khẩn trương xử lý môi trường, tu bổ lại diện tích ao hồ bị thiệt hại để bước vào vụ nuôi mới.
Trang 24/24. Tổng số 144 mục 
098 777 3645